Bouw en sloop container gezocht?

Je bent aan het aan het bouwen, verbouwen, slopen of renoveren. Bij al die werkzaamheden komt gemengd bouw- en sloopafval vrij. Uiteraard moet je er dan voor zorgen dat dit afval zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Hoe kun je dat doen? Door een bouw & sloop container te huren. Je kunt een open container huren van 6 of 10 m3 inhoud. Ook is het mogelijk om een gesloten container te huren van 9 m3. Is er een parkeerplaats in de buurt? Kies dan voor een bouw & en sloop container van 6 m3 want deze container past precies op een parkeerplaats, zo neemt hij niet extra veel ruimte in. Wordt er gewerkt op een locatie met het risico van vandalisme of diefstal? Aangeraden wordt dan om te kiezen voor een gesloten container van 9 m3.

Het huren van een bouw & sloopcontainer

Heb je besloten om bouw & sloop container te huren? Dan is de het brengen en ophalen van de container en het afvoeren en legen van die container bij de huur inbegrepen. De door jou gehuurde container mag dan 4 weken blijven staan. Wellicht heb je de container langer nodig. Het is dan mogelijk om, tegen betaling van de extra kosten, voor de container verlenging aan te vragen voor de tijd dat je hem nog nodig hebt. Doorgaans kan de door jou gehuurde container zonder vergunning ergens worden neergezet. Wil je de container plaatsen op de openbare weg en /of plantsoen? Dan moet je altijd bij het gemeentehuis van jouw gemeente informeren of plaatsing van de bouw & sloop container is toegestaan. Wordt de container gevuld met bouw- en sloopafval? Dan mag het afval niet meer dan 20 cm boven de rand uitsteken. De door jou gehuurde container wordt door de chauffeur afgedekt met een speciaal afdeknet. Belangrijk om te weten is dat de door jou gehuurde container niet gebruikt mag worden voor het afvoeren van matrassen, dakafval, tapijt, asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal, huishoudelijk afval en gips of gipshoudende materialen. Ook mag de container maximaal 10% vloerbedekking bevatten.

Een puin container huren

Moet er puin worden afgevoerd? Dan kun je een puin container huren. Een puin container kun je gebruiken om al het puin en harde steensoorten die bij het slopen, verbouwen of renoveren van gebouwen, kunstwerken, wegen of andere bouwwerken is vrijgekomen af te voeren. Je moet een puin container huren als er baksteen, kalkzandsteen, dakpannen, tegels of keramische producten moeten worden afgevoerd. De door jou gehuurde container is vaak een zeskuiper. Dit is een container met een inhoud van 6 m3. Die container kan geleverd worden in heel Nederland. Plaatsing is mogelijk waar en wanneer jij wilt.

lees meer

Gerelateerd blogs